Potvrde za sudionike Sata kodiranja  ožete pronaći na stranicama HourOfCode.

LEKCIJE ZA UČENJE (na engleskom jeziku)