preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Zrnca mudrosti

"Svi smo mi djeca. Jedina razlika je u našim igračkama." (Ayrton Senna)


"Samo se srcem dobro vidi. Bitno je očima nevidljivo." (Antoine De Saint-Exupery, Mali princ)


Dan što ga čovjek posveti drugome nije nipošto gubitak već dobitak. Dani u kojima ne učinimo ništa za druge, već samo za se, to su izgubljeni dani. (Bl.Ivan Mertz)


 "Tko je toliko mudar da bi mogao sve potpuno znati?" (Toma Kempinski)


 

"Učim svakog dana da bi sutradan mogao poučavati." (Émile Faguet)


"Pametni ljudi dopuštaju svojoj djeci da ponekad i pogriješe."(Mahmatma Gandhi)


Tadijanović: Dijete je najbolji kalendar: kad pođe u školu, za sedam godina si stariji; kad ono postane čovjek, mlad čovjek, ti to više nisi; kad stvori nov život, tvoj je gotovo na izmaku.


 

Brojač posjeta
Ispis statistike od 3. 1. 2017.

Ukupno: 374414
Ovaj mjesec: 4242
Ovaj tjedan: 1057
Danas: 170
Razvojni ciljevi i njihova ostvarenja od 2013. do 2015. godine

STRATEGIJA RAZVOJA ŠKOLE

Strategiju razvoja Osnovne škole Jakovlje izradio je Tim za kvalitetu na temelju provedenog samovrednovanja škole. Strategiju čini akcijski plan za razvoj određenih područja za razdboblje od pet školskih godina.

       UVOD

Strategijom razvoja Osnovne škole Jakovlje žele se istaknuti glavne smjernice za poboljšanje rada škole. Ovaj dokument donosi se na temelju samovrednovanja škole provedenog krajem 2012/2013 godine i zaključaka Tima za kvalitetu i Učiteljskog vijeća. Smjernice u ovom dokumentu izradio je Tim za kvalitetu.

       VIZIJA

Osnovna škola Jakovlje nastoji biti uspješna, poticajna i sigurna za sve učenike. Trudimo se omogućiti pravilan socijalni i intelektualni razvoj usmjeren prema potrebama  društva i suvremenim trendovima u poučavanju. Škola je orijentirana u svojim izvannastavnim aktivnostima na iskustveno učenje, radni odgoj za poduzetništvo (učeničko zadrugarstvo), očuvanje tradicionalne baštine svoga kraja te razvoj digitalne kompetencije.

      NAŠA VIZIJA je naša MISIJA.

Težimo kvaliteti komunikacije i tolerancije između svih dionika odgojno-obrazovnog sustava sa željom da se razvija samopouzdanje, radost i međusobno pomaganje. Vizija nam je da škola omogući učenicima stjecanje kompetencija da mogu komunicirati na standardnom i stranim jezicima, da imaju razvijene matematičke kompetencije, digitalnu kompetenciju. Vlastitim inicijativama riješavati probleme i poduzetnost te da kritički promišljaju i da budu spremni za cjeloživotno učenje i timski rad.

      DEFINIRANJE CILJEVA

- poboljšati kvalitetu znanja i tako ostvariti želje za upis u srednju školu

- poboljšati rad slobodnih aktivnosti

- unapređivati rad učeničke zadruge

- razvijati digitalnu kompetenciju i ostale kroz redovan i izborni nastavni proces

- projektnim  aktivnostima razvijati inicijativnost i poduzetnost

- u nastavu uvoditi novine te raditi na cjeloživotnom usavršavanju učitelja

- započeti rekonstrukciju to jest prenamjenu prostora matične škole i sanacije u područnim školama

- nabava novih računala za e-Dnevnike

- poboljšavati i dalje ići u korak s tehnološkim razvojem

      UREĐENJE VANJSKIH I UNUTARNJIH PROSTORA ŠKOLE

Ciljevi

- stvaranje poticajnog školskog okruženje u kojem rade učenici i učitelji te ostali djelatnici

-podizanje razine sigurnosti i kvalitete školskih zgrada i prostorija kao i vanjskog eksterijera

Metode i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva

-ličenje školskih zgrada to jest učionica matične i područnih škola  volonterski (djelatnici škole) ili putem prijave prema osnivaču

- izgradnja autobusnog okretišta u dvorištu matične škole, obnova stolarije u PŠ Igrišće i Kraljev Vrh, uređenje okoliša ispred škole u Jakovlju, izgradnja    

 klupa i stola za izvanučioničnu nastavu

- izmjena preostale drvene stolarije u matičnoj školi Jakovlje ( knjižnica, dvije učionice, hol na katu, dvorana za TZK-a)

- postava novih ulaznih vrata kod kotlovnice

- postavljanje estetske obloge na I. katu

- brušenje i lakiranje parketa u knjižnici

- uređenje učionice za TZK u PŠ Igrišće

- nabava 10 novih prijenosnih računala za e-Dnevnike

      NUŽNI RESURSI :

- Fizički: djelatnici škole, firme -izvođači radova i donatori

-Materijalni- vlastita sredstva, sredstva osnivača i lokalne zajednice

      DATUM DO KOJEG ĆE SE CILJEVI OSTVARITI

- planiramo potpuno ostvarivanje svih ciljeva u školskoj 2015./2016. godini

- osobe odgovorne za provedbu aktivnosti: ravnateljica škole, predstavnici izvoditelja radova, voditelj Tima za kvalitetu, voditelj Tima za projekte i natječaje

MJERLJIVI POKAZATELJI OSTVARIVANJA CILJEVA

- utvrditi provjerom mišljenja učitelja, učenika  i roditelja jesu li ostvarivanjem ovih aktivnosti podignute razine sigurnosti , kvalitete školskih zgrada i je li  stvoreno poticajno okruženje za rad

- rezultate ispitivanja uključiti u Izvješće Tima za kvalitetu u školskoj godini 2015/2016.

      PROFILIRANJE ŠKOLE

Ciljevi

- učiniti školu prepoznatljivom u odnosu na ostale škole i u lokalnom okruženju

- utvrditi po čemu se naša škola razlikuje od drugih

- nastavu učiniti kreativnijom i razviti bolje međuljudske odnose među učenicima i ostalim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa

      METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA

- projekti i volontiranje - nastaviti dobru praksu provođenja projekata u školi s naglaskom koji su za našu školu tradicija, kao i razvijati i njegovati

  volonterizam u suradnji sa svim djelatnicima, roditeljima i lokalnom zajednicom

- osmišljvanje međuškolskog druženja u našoj školi, događanja u koja su uključena i druge škole, a koja bi se svake godine održala u našoj školi             

   (županijska natjecanja)

- integracija nastave  i otvaranje škole prema lokalnoj zajednici

- osmisliti dan integrirane nastave i uključiti druge subjekte lokalne zajednice u osmišljavanje integracije 

      NUŽNI RESURSI :

- Fizički: zainteresirani učenici, roditelji, učitelji, djelatnici volonterskih udruga i stručni djelatnici

- Materijalni: vlastita sredstva škole, donacije i sredstva Zagrebačke županije

      DATUM DO KOJEG ĆE SE CILJ OSTVARITI

- planiramo ostvarenje ciljeva do kraja školske godine 2015./2016.

- osobe odgovorne za provedbu aktivnosti: ravnateljica, voditelj Tima za kvalitetu, voditelj Tima za projekte i natječaje, voditelj Tima za nastavu, voditelj Tima za stručna usavršavanja, voditelj Tima za izvanučioničnu nastavu

      MJERLJIVI POKAZATELJI OSTVARIVANJA CILJEVA

- provođenjem samovrednovanja škole i isptivanja mišljenja učenika, učitelja, roditelja da li se je škola navedenim aktivnostima dovoljno profilirala da  bude prepoznatljiva među ostalim školama

      RAZVOJ SURADNJE S LOKALNOM ZAJEDNICOM

Ciljevi:

- povećati razinu suradnje s lokalnom zajednicom

- uključiti više subjekata lokalne zajednice u rad škole

- bolje upoznati lokalno stanovništvo i lokalne subjekte uključene u život lokalne zajednice s radom škole

      METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARENJE CILJEVA

- uključivanje Općine Jakovlje, lokalnih tvrtki, mjesnih udruga i udruženja u rad škole

- sudjelovanje Tima za kvalitetu kao vanjski članovi, sudjelovanje u aktivnostima škole kao volonteri ili donatori, pomoć u pronalaženju izvora financiranja ili organizacije za školske aktivnosti i projekte, suradnja s učiteljima putem vanjskih predavača-roditelji kao prenositelji iskustva, suradnja sa sportskim klubovima, projekti koji za cilj imaju povezivanje s lokalnom zajednicom

      NUŽNI RESURSI

Fizički: predstavnici Općine Jakovlje (Općinsko vijeće) i drugi subjekti lokalnog života, zainteresirani roditelji i ostali stanovnici Općine Jakovlje, zainteresirani predsravnici lokalnih tvrtki, u drugei udruženja

Materijalni: mininalna financijska sredstva za organiziranje sastanaka, druženja i prezentacije (vlastita sredsta), financijska sredstava koja za cilj imaju provođenje projekata s lokalnom zajednicom

      DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI

- datum do kojega će se svi ciljevi ostvariti je školska 2015/2016. godina

- osobe odgovorne za provedbu aktivnosti: ravnateljica, voditelj Tima za kvalitetu, nositelji projekata koji za cilj imaju povezivanje s lokalnom zajednicom, stručni suradnici, voditelj Tima za informiranje, voditelj Tima za projekte i natječaj, predstavnici lokalne zajednice

      MJERLJIVI POKAZATELJI OSTVARIVANJA CILJEVA

- provođenjem samovrednovanja škole i isptivanja mišljenja učenika, roditelja, učitelja i ostalih predstavnika lokalne zajednice uključenih u rad škole ili Tima za kvalitetu koji će utvrditi je li se podigla razina suradnje škole s lokalnom zajednice

- rezultate o provedenom samovrednovanju ispitivanju mišljenja uvrstiti u izvješće Tima za kvalitetu u školskoj 2015./2016. godini

      PROVEDBA STRATEGIJE UNAPREĐENJA KVALITETE ŠKOLE

- za provedbu ove strategije zaduženi su svi djelatnici Osnovne škole Jakovlje

- brigu o provođenju strategije treba provoditi Tim za kvalitetu sa svim ostalim dionicima u školi

- sve smjernice treba provoditi u skladu sa Kurikulumom i Godišnjim planom i programom rada škole

- o provedbi strategije ravnateljica je dužna izvjestiti Školski odbor i Učiteljsko vijeće na kraju školske godine, te provesti novu evaulaciju rada škole koja će biti novi temelj za novu strategiju unapređenja kvalitete škole za slijedeće dvogodišnje razdoblje

 

                                                                                                                  Ravnateljica škole
preskoči na navigaciju