preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

Školski KALENDAR za 2019./2020. godinu

Kalendar-školske-godine-2020-2021​


2020.

1.1. Nova Godina – srijeda
6.1. Sveta tri kralja – ponedjeljak
12.4. Uskrs – nedjelja
13.4. Uskrsni ponedjeljak – ponedjeljak
1.5. Praznik rada – petak
30.5. Dan državnosti – subota
11.6. Tijelovo – četvrtak
22.6. Dan antifašističke borbe – ponedjeljak
5.8. Dan domovinske zahvalnosti – srijeda
15.8. Velika Gospa – subota
1.11. Dan svih svetih – nedjelja
18. 11. Dan sjećanja na žrtve domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje - srijeda
25.12. Božić – petak
26.12. Sveti Stjepan – subota

e-prijava korisnika
Za osmaše
 

Drvo znanja - prolistaj časopis

Kajkavsko narječje
Prikaži sve izraze koji započinju slovom:
A B C Č D F G H I J K L M N O P R S Š T V Z Ž
ili prikaži SVE izraze u rječniku (ukupno: 524)

bez opisa

Potraži izraz:
 
Medijacija u školi

U prostoru školske knjižnice, 7. listopada 2013., pedagoginja naše škole Aleksandra Đurđević učiteljima razredne i predmetne nastave održala je predavanje i provela radionicu o medijaciji.


 

Što je medijacija?

Medijacija je komunikacijski proces kojim neutralna osoba pruža podršku osobama koje se nalaze u sukobu, s ciljem postizanja razrješenja tog sukoba prihvatljivog za obje strane.

Medijatori i medijatorice su osobe koje imaju znanja, vještine i motivaciju pružati podršku sukobljenim stranama, zadržati neutralnost i širinu viđenja situacije te ohrabriti druge da zastupaju sebe i saslušaju drugu stranu. Pomažu stranama u sukobu da postignu rješenje u kojem će se svi osjećati kao pobjednici, odnosno s kojim se nitko neće osjećati oštećeno. Medijacija nije završni rezultat, ona je proces. Usmjerena je na na buduće odnose između strana u sukobu te želi odgovoriti na pitanja poput: „Kako će strane u sukobu živjeti ili raditi zajedno u budućnosti?“

Medijacija - posredovanje u konfliktima

Pojam "medijacija" potječe od latinske riječi "mediare" (posredovati). U SAD-u je taj pojam uveden u stručnu upotrebu 1970. godine te je kao takav preuzet iz engleskog u njemački jezik. Medijacija znači posredovanje treće, neutralne strane u konfliktima s ciljem da se postigne zajedničko rješenje koje bi prihvatile sve strane u konfliktu.

Iz dosadašnjeg iskustva naučili smo da se konflikt, ako dostigne određenu točku eskalacije sukoba, više ne može riješiti samo sudjelovanjem sukobljenih strana, već je potrebno posredovanje. Treću stranu moraju prihvatiti obje sukobljene kako bi mogla pridonijeti rješavanju sukoba.

Postupci medijacije počivaju na pronalažnju rješenja prihvatljivog za sve strane koje se usmjerava prema interesima sukobljenih strana. Polazno stajalište je da će konflikti biti riješeni lakše i uz manje odricanja ako se u prvi plan stave interesi sukobljenih strana, a ne pitanje moći ili prava. Takav pristup razvijen je na Sveučilištu Harvard i naziva se Harvardski model (vidi desno).  

Pristup konfliktu putem medijacije je raširen više nego što se misli. Kod sukoba u obitelji ili braku nailazimo na brakorazvodnu medijaciju ili medijaciju naslijeđa, u području kriminalističkog prava nalazimo medijaciju žrtva - počinitelj, ekološka medijacija kod prekršaja protiv prirode, na lokalnoj razini naći ćemo "okrugle stolove", u školi programe pod nazivom "Učenik - konflikt - izgladiti konflikt" itd.

Medijacija konflikta među učenicima u školi

Do sada se u četiri škole primjenjuje model razvijen na postdiplomskom studiju za nastavnike. Taj model se zove "Učenici - konflikt - izgladiti konflikt" i cijelim setom metoda pridonosi pristupu svakodnevnim konfliktima među djecom i među mladima u školi. Karakteristike tog modela iste su kao i kod drugih postupaka medijacije:

bullet

zasniva se na slobodnoj volji učenika,

bullet

prisutne su obje strane koje sudjeluju u konfliktu i treća, neutralna strana;

bullet

do rješenja se mora doći uz punu odgovornost obje strane u konfliktu i ono se zapisuje.

Važno je da konflikte pokušavaju izgladiti učenici sami, a ne nastavnici. Pri tome se konfliktu pristupa što je moguće brže nakon njegova nastanka, tijekom odmora između satova ili na sljedećem satu. Inicijatorima prevladavanja konflikta bitno je da se "postigne pomirenje između sukobljenih strana i da im se omogući novi početak". 

S aspekta odgoja i osposobljavanja učenika da snose odgovornost za vlastite postupke ovaj se model može ocijeniti kao izuzetno pozitivan. Učenici se uče da sa svojim kolegama rade u atmosferi bez konflikata, a odgovornost se na njih prenosi u veoma ranom stadiju. Pri svemu tome rješenje konflikta ne biva ponuđeno odozgo, s neke više instance, niti se konflikt potiskuje, već se stvara pozitivna atmosfera za pristup konfliktu. 

Ovim programom učenicima se stavlja na raspolaganje strukturalan postupak koji se veoma lako da naučiti i koji je veoma koristan.

Pristup konfliktu mora nadilaziti programe kojim se konflikti pokušavaju izgladiti. Konstruktivno prevladavanje konflikta koje ima kratkoročnu, osobnu i lokalnu primjenu potpuno je opravdano, ali se mora dopuniti konstruktivnim pristupom konfliktu koji nalazi srednjoročnu, društvenu i regionalnu primjenu i proširiti na dugoročnu, ekološku i globalno orijentiranu primjenu prevladavanja konflikata.


 


Harvardski koncept

"Postoje tri osnovna puta za rješavanje problema: izjednačavanje interesa, određivanje pravnih pozicija i određivanje pozicija moći. Djelovanje u smislu rješavanja problema okarakterizirano je angažmanom koji je usmjeren prema interesima sukobljenih strana. Sazivanje suda je primjer određivanja pravnih pozicija. Štrajkovi i ratovi određuju postupak određivanja moći. Izjednačavanje interesa je proces koji je mnogo efektivniji od određivanja pravnih pozicija, a određivanje pravnih pozicija mnogo se više isplati od sukoba koji određuje pozicije moći.

Šest pravila za primjenu isplativog sistema rješavanja konflikta:

1. U središte pregovora postavite interese sukobljenih strana.

2. Razvijte postupak koji će ohrabriti sukobljane strane da se vrate za pregovarački stol.

3. Isplanirajte isplativ postupak određivanja pravnih pozicija, ako ne uspiju metode koje ste razvili. 

4. Posavjetujte sudionike konflikta i dajte im prijedloge i svoj sud o tome na koji bi se način dugoročno mogao spriječiti konflikt.

5. Različite postupke stavite na papir od najjeftinijeg prema najskupljem.

6. Obratite pozornost na motivaciju sudionika, njihovu spremnost na postupak i sredstva koja vam tijekom postupka stoje na raspolaganju.

Konflikt se rješava mnogo efektivnije ako interesi, a ne određivanje pravne i pozicije moći, stoje u prvom planu. Ako sudionici u konfliktu bitna pitanja pretpostave pitanjima od malog značaja koja često znaju biti kamen spoticanja, veoma je izvjesno da će obje strane profitirati rješenjem konflikta.

Usklađivanje interesa mnogo je povoljnije za obje strane u konfliktu od određivanja pravnih i pozicija moći. Zadovoljstvo obje strane u konfliktu djeluje pozitivno na dugoročno rješavanje konflikta, na njihov međusobni odnos i umanjuje opasnost od nastanka novih konflikata.   

Unatoč svim spomenutim prednostima nije moguće, a nije ni poželjno, pokušati sve konflikte rješavati usklađivanjem interesa. Da bi se definirale pravne granice unutar kojih je moguće rješavanje konflikta, poželjan je proces određivanja pravne moći. Neizvjesnost po pitanju pravne pozicije ponekad može otežati pregovore jednako kao i neizvjesnot po pitanju pozicija moći. Ako neka od strana želi demonstrirati da se odnos moći promijenio u njenu korist, ona će smatrati da samo borbom može doći do jasnog rješenja.  

Mnogo je jeftinije rješavati konflikte usklađivanjem interesa, nego određivanjem pravnih pozicija i pozicija moći, ali samo pravna odluka može presuditi u pitanju od javnog interesa jer je ona obavezujuća. Promatramo li, dakle, stvari sa stajališta društva, bar se u nekim slučajevima daje prednost sudskoj odluci nad postupkom usklađivanja interesa.

Većinu bi konflikta trebalo odstraniti usklađivanjem interesa, neke određivanjem pravne pozicije, a veoma mali broj njih određivanjem pozicija moći. Sistem rješavanja konflikata trebalo bi usmjeriti prema tome da rješenja konflikta pronalazi uz što manje troškova, te da ta rješanja budu dugoročno održiva."


[William L. Ury, Jeanne M. Brett, Stephen B. Goldberg: Konfliktmanagement. Wirksame Strategien für den sachgerechten Interessenausgleich. Frankfurt/New York 1991, S. 13, S. 35, S. 95]
 

Tipično konfliktno i alternativno ponašanje

Metode pritiska
 

Alternativne metode
 

Napadam drugu osobu.
 

Bavim se problemom.
 

Pregovore smatram natjecanjem.
 

Pregovore smatram putem prema zajedničkom pronalasku rješenja.
 

Čvrsto stojim na nekoj od ranijih polaznih točaka.
 

Otvoren sam za nove argumente.
 

Imam svoje čvrsto stajalište.
 

Pokušavam shvatiti i interese druge strane.
 

Ograničavam se na opcije "ili-ili".
 

Predlažem mnogo opcija.
 

Pokušavam slomiti volju drugih.
 

Pokušavam druge uvjeriti argumentima.
 

Druge stavljam pod pritisak i oduzimam im mogućnosti izbjegavanja odgovora. 

Nudim mogućnost usklađivanja.

 

Razine prevladavanja konflikata u školi

Metode rješavanja konflikata mogu se kombinirati s prevladavanjem konflikta i postupkom odluke. 

bullet

Akteri u konfliktu prvo pokušavaju samostalno (po svojim pravilima) pristupiti konfliktu.
 

bullet

Ako sukobljenim stranama ne pođe za rukom da samostalno pronađu rješenje, oni se obraćaju drugim učenicima za pomoć.
 

bullet

Ako ni drugi učenici ne uspiju izgladiti konflikt, obraćaju se učitelju.
 

bullet

Ako se ni uz pomoć nastavnika sukob ne da izgladiti, učitelj donosi odluku.
 

bullet

Odluka služi kao motivacija izvana da se samostalno dođe do održivog rješenja, jer je moguće da će se odluka objema stranama svidjeti mnogo manje nego zajedničko rješenje koje se eventualno moglo postići.
 

bullet

U ozbiljnijim slučajevima konflikta odluku donosi učiteljsko vijeće kao posljednja instanca.

[Karin Jefferys-Duden: Streit schlichten lernen. In: Pädagogik, 7-8/99, S. 53 f.]

 


Učenici-konflikt-izgladiti konflikt

Razgovor tijekom kojeg se pokušava izgladiti
konflikt ima jasno određen ritual i sastoji se od četiri koraka:

1. Uvod: Pozdrav, pojašnjavanje ciljeva, imenovanje principa - povjerenje i neutralnost - objašnjavanje procesa tijekom kojeg se pokušava izgladiti konflikt, objašnjavanje pravila razgovora, dogovaranje termina za razgovor.

2. Pojašnjavanje: Izvijestiti o konfliktu, napraviti sažetak dosadašnjeg tijeka, pitati za dopunu, objasniti sudjelovanje obje strane u konfliktu. 

3. Rješenja: Razmisliti o mogućim rješenjima, napisati moguća rješenja, odabrati neka rješenja, dogovoriti rješenje.

4. Dogovori: Zapisati dogovore, potpisati dogovor, usvojiti dogovor. Postignuti dogovor se zapisuje na posebnom formularu.


Medijacija je izrazito djelotvoran način rješavanja sukoba, primijenjiv na svim razinama od vrtića, obrazovnih i ustanova socijalne skrbi, preko tvrtki, javne uprave pa do sudova gdje su postupci rješeni medijacijom brži i jeftiniji.

Medijacija je dobrovoljan proces, osmišljen tako da ne bude prijetnja sudionicima i poštuje njihove potrebe i integritet. Medijatori pomažu stranama u sukobu da postignu rješenje u kojem će se svi osjećati kao pobjednici, odnosno s kojim se nitko neće osjećati oštećeno.

Snaga medijacije je u tome da strane u sukobu prime potrebnu pomoć u svojim pregovorima na obostrano zadovoljstvo.

Trening je najkorisniji zbog vještina koje se stječu i koje se mogu vrlo brzo primijeniti, s posebnim naglaskom na etičke vrijednosti i principe poput nepristranosti, povjerljivosti i sl.

Provedbom ovog programa u školama sudionici će:

 • znatno unaprijediti vlastitu komunikaciju u sukobu te vještine rješavanja sukoba kao dio svoje profesionalne uloge;
 • osvještavanjem i vježbom vještina slušanja, prepoznavanja emotivnog stanja i potreba druge osobe, postavljanja pravih pitanja i ohrabrivanja sugovornika, sudionici steći neophodnu sigurnost i samopouzdanje potrebno za uspješno upravljanje zahtjevnim situacijama sukoba;
 • upoznavanjem s procesom i koracima medijacije usvojiti alat primjenjiv u nizu stresnih situacija s kojima se svakodnevno susreću;
 • utjecati na razvoj komunikacijskih vještina djece i mladih s kojima rade te promicati međusobnu toleranciju, razumijevanje i nenasilan pristup sukobima.

Ujedno primjenom ovih vještina u radu direktno se utječe na razvoj komunikacijskih vještina djece i mladih s kojima se radi te promiče međusobnu toleranciju, razumijevanje i nenasilan pristup sukobima.


''Svatko se može naljutiti – to je lako.

Ali naljutiti se na pravu osobu, do ispravnog stupnja, u pravi trenutak, zbog ispravnog razloga i na ispravan način – to nije lako.''

 Aristotel


Što je asertivnost?

Asertivnost je vještina koja omogućuje da se izborimo za svoja prava, osiguravajući da se naše mišljenje i osjećaji uzmu u obzir, a pri tom se ne narušavaju prava drugih.

 Osnovni elementi asertivnog ponašanja

•    Jasno izražavanje ponašanja koje nas smeta

•    Objašnjavanje razloga zbog kojih nas to ponašanje smeta (izražavanje vlastitog mišljenja, osjećaja i/ili posljedica tog ponašanja)

•    Jasno izražavanje našeg zahtjeva

Asertivnost uključuje 

•    Izražavanje vlastitog mišljenja

•    Izražavanje vlastitih osjećaja

•    Naglašavanje posljedica neželjenog ponašanja (ako se ponašanje nastavi tada ...)

•    Izražavanje razumijevanja za drugu osobu (razumijem da ... ALI ja ...)

•    Ponavljanje jasnog zahtjeva

Korisne asertivne tehnike

"Pokvarena ploča”

Vrlo korisna tehnika kada je naš zahtjev jasan i kratak. Sastoji se u tome da kao “pokvarena ploča” ponavljamo zahtjev.

Odbijanje tuđeg zahtjeva

Kada želimo odbiti neki zahtjev u tome treba biti odlučan. Dovoljno je reći ne, objasniti svoje razloge (vrlo kratko) i zatim ponovljati odlučno – Ne.

“Ja-poruke”

Ja-poruke su takve poruke u kojima govorimo o vlastitom stanju. “Ja sam ... tužna, nesretna, ljuta kada ti radiš ...”

 Loši obrasci komuniciranja su npr. uopćavanje (Ti nikada...) ili poruke o neadekvatnosti osobe (Ti nisi normalna ...).


Moja asertivna prava:
Imam pravo:


• Poštovati sebe (ono što jesam, ono što radim)

• Prepoznati svoje individualne potrebe

• Izreći jasnu “ja-poruku”
• Dozvoliti sebi pogreške
• Promijeniti mišljenje
• Tražiti “vrijeme za razmišljanje”
• Dozvoliti si uživanje u vlastitom uspjehu
• Tražiti ono što želim
• Prepoznati da nisam odgovrna/an za ponašanje drugih odraslih ljudi
• Poštovati druge ljude (i njihova asertivna prava)

 

Predsjednik RH dr. Ivo Josipović posjetio našu školu

 

U srijedu, 9. travnja 2013., predjednik Republike Hrvatske dr. Ivo josipović posjetio je našu školu i Općinu Jakovlje. U sklopu svog posjeta održao je radni sastanak s načelnicom općine Snježanom Bužinec i članovima općinskog vijeća, a u našoj školi razgledao je prigodnu izložbu povodom 110-te godišnjice osnivanja škole u Jakovlju i 40-te godišnjice osnutka obrazovne ustanove OŠ Jakovlje te prisustvovao predstavljanju  brošure o povijesti naselja Jakovlje u srednjem vijeku. 

U ugodnom druženju s ravnateljicom, učenicima  i učiteljima u prostoru školske knjižnice, predsjednik je pažljivo i strpljivo odgovarao na postavljena pitanja naših učenika. Na samom kraju posjeta u predvorju škole pozdravio je učenike i ukratko s njima  porazgovarao.

Fotogalerija

Edukacija učitelja i ravnatelja
U našoj školi 9. svibnja 2011. održana je edukcija za učitelje i ravnatelje-Modul 1- koju je održala Karmen Tonšetić, prof.informatike.
        
 O projektu

 

tipkovnica Prepoznajući potrebe korisnika iz sustava školstva vezane uz informiranje i edukaciju o kvalitetnoj i svrsishodnoj primjeni informacijsko-komunikacijske tehnologije u svom radu, CARNet je pokrenuo novi projekt pod nazivom Informacijsko-komunikacijska tehnologija u obrazovanju – ICT Edu. Projekt se odvija u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i Agencijom za odgoj i obrazovanje.

Cilj je projekta upoznati sve učitelje, nastavnike, stručne suradnike i ravnatelje osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj s brojnim sadržajima i uslugama koje im pruža MZOŠ i CARNet, te ih o nekim sadržajima detaljnije educirati. Kako je ciljana skupina prilično brojna (oko 51 000 učitelja i nastavnika), projekt je pažljivo osmišljen vodeći brigu o dosadašnjoj mreži na kojoj se temelji njihova edukacija.

Projekt se odvija u nekoliko faza s kojima se planira obuhvatiti cijela ciljana skupina. U prvoj fazi završeno je upoznavanje svih predmetnih savjetnika i viših savjetnika AZOO, kao nositelja sustavne edukacije učitelja i nastavnika, s temama i sadržajima s kojima već jesu ili će biti upoznati učitelji i nastavnici. U sljedećoj fazi projekta, preko edukacije županijskih koordinatora edukatora, održana je edukacija edukatora, nakon koje je uslijedila edukacija učitelja i nastavnika u njihovim školama kroz sadržaje Modula 1. Iz predočenoga se jasno vidi da je u ovaj projekt uključeno dosta subjekata iz našeg obrazovnog sustava, od savjetnika, preko edukatora i ravnatelja, učitelja i nastavnika u školama. Iako je prvotno bila planirana edukacija ciljne skupine na razini županijskih stručnih vijeća, nositelji projekta sa suradnicima iz MZOŠ-a i AZOO odlučili su da se edukacija provodi na razini škola. Ta je odluka donešena prvenstveno zbog osiguravanja sudjelovanja što većeg broja odgojno-obrazovnih djelatnika (uključeni i nastavnici strukovnih predmeta), te zbog smanjivanja izdataka za putne troškove dolaska nastavnika u sjedišta županijskih stručnih vijeća.

Sadržaji koji su bili obuhvaćeni u prvom ciklusu - Modulu 1 su:

 • AAI@EduHr elektronički identitet
 • Sigurnost na Internetu
 • Komunikacija elektroničkom poštom (CARNetov webmail)
 • Portal za škole

ICT Edu logo

 Sadržaji Modula 2, trenutno u izradi su:

 

 • Učilica (osnovne škole)
 • Nacionalni portal za učenje na daljinu Nikola Tesla
 • Portal Edu.hr


Planirani termin završetka provedbe svih faza ovog projekta je lipanj 2012. godine, do kada bi trebala završiti dva planirana ciklusa edukacije učitelja i nastavnika. 

Vrijeme


 
« Srpanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


Nastava na daljinu

Za učenike

 


Raspored zvonjenja
I. SMJENA ( ujutro)
7.55 ULAZ
8.00 - 8.45 1. SAT
8.50 - 9.35 2. SAT

9.40-10.20; 10.25

3. SAT, UŽINA
10.40 ULAZ
10.45 - 11.30 4. SAT
11.35 - 12.20 5. SAT
12.25 - 13.10 6. SAT
II.  SMJENA (poslijepodne)
13.15 -14.00 1. SAT

14.05 -14.45; 14.50

2.SAT, UŽINA
15.05 ULAZ
15.10 -15.55 3. SAT
16.00 -16.45 4. SAT
16.50 -17.35 5. SAT
17.40 -18.25 6. SAT

Školska kuhinja

Priloženi dokumenti:
jelovnik za lipanj 2020..pdf


Igraj se i uči

 
korisni linkovi
 • mzos
 • wikipedija
 • dhmz
 • azoo
 • hzz
 • maps.google
 • državna matura
 • knjižnice grada Zagr...
 • carnet
 • muzeji
 • Općina Jakovlje
 • NCVVO

Dnevne novine

Obrazovni portali


Brojač posjeta
Ispis statistike od 3. 1. 2017.

Ukupno: 316528
Ovaj mjesec: 1030
Ovaj tjedan: 199
Danas: 199
preskoči na navigaciju